Team RUS results for 2007

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC long 2007-08-10

1 Ruslan Gritsan 86:48.0
2 Ksenia Chernykh 94:09.0
6 Nadia Mikryukova 95:53.0
9 Anna Ustinova 96:39.0
13 Maxim Zhurkin 94:05.0
16 Victor Korchagin 96:04.0
20 Anton Foliforov 97:24.0
31 Ekaterina Illarionova 109:14.0
35 Anna Vorobyeva 114:54.0
37 Elena Lesnichenko 118:57.0
42 Andrey Kornev 107:23.0

WMTBOC middle 2007-08-07

1 Ksenia Chernykh 46:45.0
4 Victor Korchagin 53:06.0
5 Maxim Zhurkin 53:44.0
19 Valeriy Gluhov 56:20.0
20 Anna Ustinova 53:07.0
20 Anton Foliforov 56:21.0
29 Nadia Mikryukova 55:50.0
31 Anna Vorobyeva 56:06.0
47 Elena Lesnichenko 65:01.0
50 Ekaterina Illarionova 66:24.0
53 Andrey Kornev 63:03.0
57 Ruslan Gritsan 63:31.0

WMTBOC sprint 2007-08-06

1 Ksenia Chernykh 13:51
3 Anton Foliforov 15:17
4 Ruslan Gritsan 15:27
7 Maxim Zhurkin 15:47
10 Nadia Mikryukova 15:20
15 Anna Ustinova 15:45
18 Victor Korchagin 16:32
36 Anna Vorobyeva 17:19

EMTBOC long 2007-06-08

2 Ksenia Chernykh 61:07.0
9 Ruslan Gritsan 108:17.0
10 Anton Foliforov 108:51.0
11 Anna Ustinova 70:09.0
14 Nadia Mikryukova 70:53.0
14 Victor Korchagin 113:29.0
27 Pavel Blagikh 124:32.0
33 Anna Vorobyeva 82:17.0
33 Aleksey Budkin 128:52.0
36 Tatiana Korchagina 86:24.0
38 Irina Medvedeva 87:19.0
9999 Maxim Zhurkin NC

EMTBOC middle 2007-06-07

3 Ksenia Chernykh 41:34.0
7 Anna Ustinova 43:36.0
8 Ruslan Gritsan 52:47.0
13 Nadia Mikryukova 47:29.0
18 Maxim Zhurkin 55:01.0
24 Anna Vorobyeva 50:59.0
28 Victor Korchagin 57:53.0
32 Irina Medvedeva 53:54.0
33 Anton Foliforov 58:31.0
43 Pavel Blagikh 59:57.0
9999 Tatiana Korchagina NC